Çfarë të bëj nëse unë nuk shkoj të punoj ?

Punëtori/rja nuk ka të drejtë rroge sepse është zgjedhja e tij/saj të heqë dorë nga puna, përveç se në rastin kur punëdhënësi/sja nuk respekton udhëzimet e higjienës që janë caktuar për të mbrojtur personelin e tij/saj dhe nuk merr masat e nevojshme të mbrojtes.

Posted in: Për punëtorët