Çfarë të bëj nëse punëtori/rja im/e nuk vjen të punojë ?

Ai/Ajo nuk ka të drejtë rroge sepse është zgjedhja e tij/saj të heqë dorë nga puna, përveç se në rastin kur punëdhënësi/sja nuk respekton udhëzimet e higjienës që janë caktuar për të mbrojtur personelin e tij/saj dhe nuk merr masat e nevojshme të mbrojtes.

Posted in: Për punëdhënësit