Çfarë të bëj nëse punëdhënësi/sja im/e është në karantinë ?

Punëdhënësi/sja nuk mund të përfitojë nga shërbimi i punëtorit/res së tij/saj për shkak të izolimit të dekretuar. Ai/Ajo i paguan rrogën punëtorit/res së tij/saj njësoj sikur të kishte ardhur në punë normalisht.

Posted in: Për punëtorët