Çfarë të bëj nëse nuk dua që punëtori/rja im/e të vijë të punojë ?

Punëdhënësi/sja duhet të vazhdojë të paguajë punëtorin/ren njësoj sikur ai/ajo të vinte të punonte normalisht dhe nuk mund t’i kërkojë të marrë pushimet ose të kompensojë orët më vonë.

Posted in: Për punëdhënësit