Çfarë të bëj nëse jam i/e sëmurë ose jam një person i/e rrezikuar ?

Në rast sëmundje, punëdhënësi/sja është i/e izoluar dhe nuk mund të presë punëtorin/ren et tij/saj në banesën e tij/saj.

Punëdhënësi/sja duhet të vazhdojë të paguajë punëtorin/ren njësoj sikur ai/ajo të vinte të punonte normalisht.

Nëse punëdhënësi/sja është një person delikat i rrezikuar dhe që ai/ajo nuk pranon të presë punëtorin/ren e tij/saj sepse nuk mund t’i garantojë aplikimin e rekomandimeve shëndetësore, ai/ajo i paguan rrogën e parashikuar njësoj sikur punëtori/rja të kishte ardhur në punë.

Posted in: Për punëdhënësit