Çfarë është një vërtetim mjekësor ?

Vërtetimet mjekësore që informojnë se punëtori/rja është një person delikat, nuk hapin asnjë të drejtë për dëmshpërblimet ditore të sigurimeve mjekësore për humbjen e të ardhurave. Punëdhënësi/sja paguajnë rrogën sipas numrit këtu më lart “çfarë të bëj nëse punëtori/rja im/e është një person i rrezikuar ?”.

Posted in: Për punëtorët