A mund të kërkojë punëdhënësi/sja im/e papunësinë e pjesshme « RHT »?

Aktualisht jo. Në konferencën e tij për shtyp të datës 8 prill 2020, Këshilli federal ka lajmëruar se punëdhënësit/set e personelit të shtëpisë nuk kanë të drejtë të kërkojnë papunësinë e pjesshme. Ai gjykoi se një kërkesë « RHT » për këtë kategori punëtorësh është shumë komplekse :

https://www.youtube.com/watch?v=-jBFooTl-K0&list=PLEnHzNShzOwbxmvpk7ajVhE3m1mO6h6p9&index=8&t=0s (minutat 27’ deri 30’)

Posted in: Për punëtorët